لطفا قالب را فعال نمایید حمایت – سامانه خرید تاج گل و استند تسلیت

حمایت

_

روش های حمایت

_

حمایت نقدی

شماره حساب های موسسه خیریه مهر آئینان مهر
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد: ۱-۱۸۱۱۱۱۱۱-۸۱۰۰-۲۷۰۱
شماره کارت بانک پارسیان: ۴۹۱۵-۸۰۰۱-۰۶۱۰-۶۲۲۱
شماره حساب بانک پارسیان: ۴-۴۱۱-۸۳۲
شماره حساب بانک قوامین: ۱۲۲۴۸/۰۵/۰۰۹۱۸۸/۸۱
شماره حساب بانک صادرات: ۰-۰-۰-۱۴۵۳۲۹۹۲-۰۲
اطلاعات بیشتر

کمک غیرنقدی

کمک غیر نقدی
حامیان موسسه خیریه مهر آئینان مهر امکان یاری رساندن در زمینه کمک های غیر نقدی به بیماران تحت پوشش را به موسسه خواهند داشت. شما عزیزان در صورت کمک رسانی در مواردی مانند: مواد غذایی، پوشاک، مواد بهداشتی ، لوازم تحریر و...می توانید با دفتر موسسه ارتباط برقرار نمایید.
اطلاعات بیشتر

کمک نقدی

کمک آنلاین
شما می توانید با از طریق سامانه درگاه آنلاین خیریه مبلغ مورد نظر خود را پرداخت کنید
پرداخت آنلاین

صندوق صدقات

صندوق صدقات
شما می توایند با انتخاب لیست صندوق صدقات از خدمات ویژه ما بهرمند شوید
درخواست صندوق صدقات